Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Zasady i terminarz rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów zgodne ze statutem Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie - Rozdz. 10 Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 291 KB]
Aneks nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie - rekrutacja 2016 - 2017 [pdf, 218 KB]
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 675 KB]
Rekrutacja 2016/2017 - ulotka informacyjna [pdf, 1,07 MB]

TERMINARZ REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

GIMANZJUM NR 2 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W GOSTYNINIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (określonych w Statucie Szkoły):

 • wniosek o przyjęcie do gimnazjum (na ustalonym wzorze druku);
 • jedna aktualna fotografia podpisana na odwrocie;
 • w przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły- prośba rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie
 • od 11 kwietnia do 04 maja 2016 roku
  - w sekretariacie Gimnazjum nr 2
  Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu (oryginały) 24 - 28 czerwca 2016 roku do godz. 15.00
  - w sekretariacie Gimnazjum nr 2
  Prace weryfikacyjne Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej29 - 30 czerwca 2016 roku do godz. 15.00
  Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych01 lipca 2016 roku - od godz. 12.00
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone wcześniej04 - 06 lipca 2016 roku
  Podanie do publicznej wiadomości ostatecznych list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych08 lipca 2016 roku do godz. 12.00
  Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami i Dyrekcją Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie (sala gimnastyczna) 29 sierpnia 2016 roku (poniedziałek) - godzina 17.00