Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

ICIMDzięki projektowi "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" realizowanemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nasza biblioteka otrzymała w grudnia 2005 r. 4 komputery z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw programów edukacyjnych na CD.
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.
Z Centrum korzystać można w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej tj. od godziny 7.45 do 14.30.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

Regulamin korzystania z internetowego centrum informacji multimedialnej

 • Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
 • Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki z pominięciem przerw międzylekcyjnych.
 • Z komputerów można korzystać tylko za zgodą bibliotekarza.
 • Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu (imię, nazwisko, godzina, numer stanowiska i temat poszukiwań).
 • Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
 • Można przeglądać strony Internetowe poszukując informacji na zadany przez nauczyciela temat, przygotowując referat lub inną pracę domową, a także rozszerzając swoje zainteresowania pozaszkolne.
 • Stanowiska komputerowe służą do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece i w sieci Internetu.
 • Na szkolnym sprzęcie komputerowym nie wolno wysyłać sms-ów, listów e-mailowych, instalować gier oraz otwierać własnych kont pocztowych.
 • W czasie korzystania z Internetu nie wolno korzystać z komunikatorów (czat, GG, itp.)
 • Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę nauczyciela bibliotekarza.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • Ze względu na niebezpieczeństwo zainfekowania wirusem systemu zabrania się używania własnych nośników danych. Dane uzyskane przez Internet można zgrywać wyłącznie na nowe dyskietki lub płyty.
 • Nie wolno zmieniać ustawień systemowych.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz może pozbawić ucznia korzystania z komputerów na określony czas.