Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni

 • Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.
 • Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 • W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 • W czytelni uczniowie przebywają bez okryć wierzchnich.
 • W czytelni może przebywać tylu uczniów, ile jest miejsc siedzących przy stolikach.
 • Po pierwszym dzwonku uczniowie zobowiązani są do udania się na zajęcia.
 • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bezpośrednio bibliotekarzowi, a czasopisma odłożyć na właściwe miejsce na półce.
 • Materiały biblioteczne można wypożyczać tylko na własne nazwisko.
 • Uczniowie mogą wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie, większą liczbę należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 • Uczniowie, przygotowujący się do olimpiad i konkursów, mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 • Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia, kiedy na dane dzieło nie ma zapotrzebowania ze strony czytelników. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu książki.
 • Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 • Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki, w książkach nie wolno zaginać kartek, rysować, podkreślać tekstu długopisem czy ołówkiem.
 • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub bardzo zniszczoną książkę (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem).
 • Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu. W uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego na krótki okres czasu mogą być wypożyczone do domu.
 • Zbiory audiowizualne wypożyczane są wyłącznie nauczycielom.
 • Łącznicy z biblioteką powinni przynajmniej raz w miesiącu odebrać od bibliotekarza wydruk ze statystyką i na godzinie do dyspozycji wychowawcy poinformować kolegów o stanie czytelnictwa.
 • Przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca ma obowiązek sprawdzić, czy uczniowie oddali książki.
 • Czytelnik powinien rozliczyć się z biblioteką do końca maja. Uczniowie zmieniający miejsce nauki i uczniowie kończący edukację w gimnazjum zobowiązani są do zgłoszenia się do biblioteki z kartą obiegową.