Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

        

    Dla rodziców

Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków [pdf, 133 KB]
Procedury postępowania w konkretnych sytuacjach [pdf, 340 KB]
Terminy egzaminu gimnazjalnego 2018 link do strony CKE
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 link do strony CKE
Zasady obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym [pdf, 436 KB]
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2017/2018 link
Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej [pdf, 324 KB]
Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 link do MSCDN
Czysta Szkoła - Zarządzenie nr 19/ 2014 /2015 z dnia 20 maja 2015 roku [pdf, 121 KB]
Ankieta badająca jakość obsługi interesanta [docx, 20 KB]
Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego [pdf, 396 KB]
        

    Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/201804 września 2017r. (poniedziałek)
Złożenie deklaracji wyboru języka nowożytnego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym 30 września 2017r.
Próbny egzamin gimnazjalny klas IIIwg ustalonego wcześniej terminu
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2017r.
Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej05 lutego 2018r. (poniedziałek)
Zakończenie I semestru11 lutego 2017r.
Ferie zimowe15 - 28 stycznia 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna29 marca - 03 kwietnia 2018r.
Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język obcy nowożytny

18 kwietnia 2018r. (środa)
19 kwietnia 2018r. (czwartek)
20 kwietnia 2018r. (piatek)
Dodatkowy egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język obcy nowożytny

04 czerwca 2018r.
05 czerwca 2018r.
06 czerwca 2018r.
Klasyfikacyjne końcoworoczne posiedzenie Rady Pedagogicznej18 czerwca 2018r. (poniedziałek)
Zakończenie roku szkolnego22 czerwca 2018r. (piątek)
Ferie letnie23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.
        

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2017r.Wszystkich Świętychśroda
2 stycznia 2018r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.wtorek
18 - 19 - 20 kwietnia 2018 r.Egzamin gimnazjalny (dni wolne dla klas II Gim. oraz VII SP) na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.środa - czwartek - piątek
1 maja 2018r.Święto Pracywtorek
2 maja 2018r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.środa
3 maja 2018r.Święto Konstytucji 3 Majaczwartek
4 maja 2018r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.piątek
31 maja 2018r.Boże Ciałoczwartek
20 - 21 czerwca 2018r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.środa - czwartek
        

    Dyżury nauczycieli i wychowawców

            
I semestr18 października 2017r. (środa)
II semestr21 marca 2018r. (środa)
11 czerwca 2018r. (poniedziałek)
        

    Zebrania z rodzicami

I semestr14 września 2017r.
23 listopada 2017r.
II semestr08 lutego 2018r.
26 kwietnia 2018r.