Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

        

    Dla rodziców

Terminarz czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 [pdf, 222 KB]
MAZOWIECKA REGIONALNA KONFERENCJA RAD RODZICÓW
27 października 2016 r.
[pdf, 221 KB]
Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2016/2017 link do strony MEN
Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków [pdf, 133 KB]
Procedury postępowania w konkretnych sytuacjach [pdf, 340 KB]
Terminy egzaminu gimnazjalnego 2016 link do strony CKE
Dostosowanie warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 link do strony CKE
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 link do strony CKE
Zasady obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym [pdf, 436 KB]
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2015/2016 link
Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej [pdf, 324 KB]
Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2015/2016 link do MSCDN
Uregulowania prawne dotyczące laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015. [pdf, 185 KB]
Zgoda na publikowanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych na poszczególnych etapach konkursu [pdf, 183 KB]
Czysta Szkoła - Zarządzenie nr 19/ 2014 /2015 z dnia 20 maja 2015 roku [pdf, 121 KB]
ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS I fakultatywne zajęcia sportowe [pdf, 84 KB]
Ankieta badająca jakość obsługi interesanta [docx, 20 KB]
Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli link do strony MEN
Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego [pdf, 396 KB]
        

    Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/20171 września 2016r. (czwartek)
Złożenie deklaracji wyboru języka nowożytnego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym 30 września 2016r.
Próbny egzamin gimnazjalny klas IIIwg ustalonego wcześniej terminu
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2016r.
Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej25 stycznia 2017r. (środa)
Zakończenie I semestru27 stycznia 2017r. (piątek)
Ferie zimowe13 - 26 lutego 2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna13 - 18 kwietnia 2017r.
Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język obcy nowożytny

19 kwietnia 2017r. (środa)
20 kwietnia 2017r. (czwartek)
21 kwietnia 2017r. (piatek)
Dodatkowy egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język obcy nowożytny

1 czerwca 2017r.
2 czerwca 2017r.
5 czerwca 2017r.
Klasyfikacyjne końcoworoczne posiedzenie Rady Pedagogicznej19 czerwca 2017r. (poniedziałek)
Zakończenie roku szkolnego23 czerwca 2017r. (piątek)
Ferie letnie1 lipca - 31 sierpnia 2017r.
        

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych

19, 20, 21 kwietnia 2017r.Egzamin gimnazjalny klas III (dni wolne dla klas I i II)środa, czwartek, piątek
14 października 2016r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.piątek
31 października 2016r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.poniedziałek
1 listopada 2016r.Wszystkich Świętychwtorek
2 listopada 2016r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.środa
11 listopada 2016r.Narodowe Święto Niepodległościpiątek
6 stycznia 2017r.Trzech Królipiątek
1 maja 2017r.Święto Pracyponiedziałek
2 maja 2017r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.wtorek
3 maja 2017r.Święto Konstytucji 3 Majaśroda
15 czerwca 2017r.Boże Ciałoczwartek
16 czerwca 2017r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.piątek
        

    Dyżury nauczycieli i wychowawców

            (z zasady w środy w godz. 17:00-18:00)
I semestr19 października 2016r.
16 listopada 2016r.
18 stycznia 2017r.
II semestr15 marca 2017r.
24 maja 2017r.
12 czerwca 2017r. (poniedziałek)
        

    Zebrania z rodzicami

I semestr14 września 2016r.
16 listopada 2016r.
26 stycznia 2017r. (zebranie śródroczne; czwartek)
II semestr15 marca 2017r.
24 maja 2017r.