Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

        

    Dla rodziców

Terminarz czynności związanych z zakończeniem pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019
(dot. oddziałów gimnazjalnych: klas III)
[pdf, 68 KB]
Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków link do strony SP3
Procedury postępowania w konkretnych sytuacjach [pdf, 340 KB]
Terminy egzaminu gimnazjalnego 2019 link do strony CKE
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 link do strony CKE
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2018/2019 link
Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej [pdf, 324 KB]
Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019 link do MSCDN
Czysta Szkoła - Zarządzenie nr 19/ 2014 /2015 z dnia 20 maja 2015 roku [pdf, 121 KB]
Ankieta badająca jakość obsługi interesanta [docx, 20 KB]
Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego [pdf, 396 KB]
        

    Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/201903 września 2018 r. (poniedziałek)
Złożenie deklaracji wyboru języka nowożytnego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym 1 października 2018 r.
Próbny egzamin gimnazjalny klas III/próbny egzamin ósmoklasistywg ustalonego wcześniej terminu
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2018 r.
Impreza noworoczna15, 16 stycznia 2019 r.
Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej21 stycznia 2019 r. (poniedziałek)
Zakończenie I semestru27 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna18 - 23 kiwetnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język obcy nowożytny

10 kwietnia 2019 r. (środa)
11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
12 kwietnia 2019 r. (piatek)
Egzamin ósmoklasisty:
język polski
matematyka
język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
17 kwietnia 2019 r. (środa)
Dzień dziecka31 maja 2019 r. (kl. IV-VII) i (VIII i III Gim.)
3 czerwca 2019 r. (kl. I-III)
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty3, 4, 5 czerwca 2019 r.
Klasyfikacyjne końcoworoczne posiedzenie Rady Pedagogicznej13 czerwca 2019 r. (czwartek)
Zakończenie roku szkolnego21 czerwca 2019 r. (piątek)
Ferie letnie22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
        

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2018 r.Wszystkich Świętychczwartek
2 listopada 2018 r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.piątek
10 - 11 - 12 kwietnia 2019 r.Egzamin gimnazjalny (dni wolne dla klas VIII SP) na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.środa - czwartek - piątek
15 - 16 - 17 kwietnia 2019 r.Egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla klas I-VII SP i klas III G) na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.poniedziałek - wtorek - środa
1 maja 2019 r.Święto Pracyśroda
2 maja 2019 r.na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.czwartek
3 maja 2019 r.Święto Konstytucji 3 Majapiątek
20 czerwca 2019 r.Boże Ciałoczwartek
        

    Dyżury nauczycieli i wychowawców

            
I semestr16 października 2018 r. (wtorek) - bud. SP nr 3
godz. 16.00-17.00 - kl. I-III
godz. 17.00-18.00 - kl. IV-VII
17 października 2018 r. (środa) - bud. GIM 2
godz. 17.00-18.00 - kl. III Gim. i VIII SP
II semestr19 marca 2019 r. (wtorek) - bud. SP nr 3
godz. 16.00-17.00 - kl. I-III
godz. 17.00-18.00 - kl. IV-VII
20 marca 2019 r. (środa) - bud. GIM 2
godz. 17.00-18.00 - kl. III Gim. i VIII SP
30 maja 2019 r. (czwartek) - bud. SP nr 3
godz. 16.00-17.00 - kl. I-III
godz. 17.00-18.00 - kl. IV-VII
06 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - bud. GIM 2
godz. 17.00-18.00 - kl. III Gim. i VIII SP
        

    Zebrania z rodzicami

I semestr11-12-13 września 2018 r.
13-14-15 listopada 2018 r.
22-23-24 stycznia 2019 r.
II semestr07-08-09 maja 2019 r.