Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie


   Dokumenty szkoły

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 260 KB]
Statut Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 836 KB]
Aneks 1 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 48 KB]
Aneks 2 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 37 KB]
Aneks 3 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 63 KB]
Aneks 4 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 57 KB]
Aneks 5 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 55 KB]
Wewnątrzszkolny System Oceniania [pdf, 683 KB]
Procedury Wspierania Ucznia Zdolnego [pdf, 217 KB]
Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego [pdf, 201 KB]
Regulamin Samorządu Uczniowskiego [pdf, 56 KB]
Szkolny Zestaw Programów Nauczania (2017/2018) [pdf, 72 KB]
Informacja dotycząca jednolitego stroju uczniowskiego [pdf, 139 KB]
Regulamin szczęśliwego numerka [pdf, 24 KB]

   Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

język polski [pdf, 65 KB]
język angielski [pdf, 104 KB]
język niemiecki [pdf, 323 KB]
historia [pdf, 230 KB]
wiedza o społeczeństwie [pdf, 71 KB]
matematyka [pdf, 91 KB]
biologia [pdf, 82 KB]
geografia [pdf, 194 KB]
fizyka [pdf, 71 KB]
chemia [pdf, 180 KB]
plastyka [pdf, 118 KB]
zajęcia artystyczne [pdf, 118 KB]
zajęcia techniczne [pdf, 118 KB]
zajęcia artystyczne - muzyka [pdf, 31 KB]
informatyka [pdf, 136 KB]
wychowanie fizyczne [pdf, 371 KB]
wychowanie do życia w rodzinie [pdf, 31 KB]
religia [pdf, 74 KB]