Nasza szkoła w liczbach

Liczba oddziałów: 12
Liczba uczniów:320
Liczba nauczycieli: 32


Cztery pory roku
Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:
Rok szkolny 2014/2015
Kliknij mnie Kliknij mnie
Kliknij mnie Kliknij mnie

Rewelacyjne wyniki naszych gimnazjalistów!


W kwietniu 2015 roku uczniowie całej Polski przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i składa się z trzech części:

- humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,
- matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki,
- z języka obcego nowożytnego.


Po raz kolejny nasi gimnazjaliści pokazali "klasę" i osiągnęli fantastyczne wyniki w porównaniu z wynikami gminy, powiatu czy województwa.
Konsekwentnie, Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie wiedzie prym zarówno w mieście, gminie, powiecie, a nawet w województwie mazowieckim. Zarówno część humanistyczna, matematyczno- przyrodnicza jak i języki obce nowożytne wypadły znakomicie.

Warto też wspomnieć, że szkoła oprócz tego, że utrzymuje stały wysoki poziom nauczania, to jeszcze cały czas go podnosi, o czym świadczy wyższy stanin, który osiągnęła w tym roku z historii i Wos-u - 7, z przedmiotów przyrodniczych "skoczyła" z 5 na 7 oraz z języka angielskiego z 5 na 6. Język polski, matematyka i język angielski rozszerzony utrzymał się w wysokim staninie 7.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy tych osiągnięć. Jednocześnie dziękujemy za Wasze osiągnięcia i wkład pracy w zdobywanie wiedzy w czasie trwania trzyletniej nauki w naszej szkole.
Jesteśmy z Was dumni!!!
Reforma podręcznikowa


Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Poniżej umieszczamy plakat informacyjny o harmonogram reformy.


Plakat informacyjny dla rodziców
Harmonogram reformy
Szanowni Państwo!09-500 Gostynin
Wojska Polskiego 23
tel. (0-24) 235-38-16
fax. (0-24) 235-75-01
e-mail g2gostynin@vp.pl
Tu możesz znaleźć wyniki egzaminów gimnazjalnych:Pod tym adresem www.orangedlaziemi.pl możesz znaleźć informacje o projekcie realizowanym przez uczniów klasy przyrodniczej naszego gimnazjum.


Portale edukacyjne


Copyright: 2003 SLAW