Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:

Nasi uczniowie - rok szkolny 2014/2015

Samorząd szkolny
Przewodniczący samorządu - Antoni Korajczyk
Z-ca przewodniczącego - Marta Mondzik
Sekretarz - Klaudia Seweryniak, Marika Gawryłow
Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Arkadiusz Jędrzejewski
Rzecznik Praw Ucznia - p. Ewa Doroszuk

Klasy pierwsze
Klasa 1A - matematyczno-informatyczna
Klasa 1B - przyrodniczo-sportowa
Klasa 1C - matematyczno-informatyczna
Klasa 1D - humanistyczno-dziennikarska

Klasy drugie
Klasa 2A - matematyczno-informatyczna
Klasa 2B - matematyczno-informatyczna
Klasa 2C - przyrodnicza
Klasa 2D - humanistyczno - językowa

Klasy trzecie
Klasa 3A - matematyczno-informatyczna
Klasa 3B - matematyczno-informatyczna
Klasa 3C - przyrodnicza
Klasa 3D - humanistyczno - językowa

Absolwenci 2013/2014

Absolwenci 2012/2013

Absolwenci 2011/2012

Absolwenci 2010/2011


Copyright: 2003 SLAW