Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:

Informacje dla rodziców

Terminarz czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego 2014/2015 [pdf, 376 KB]
Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - Wariant II [pdf, 2,04 MB]
Procedury postępowania w konkretnych sytuacjach [pdf, 890 KB]
Terminy egzaminu gimnazjalnego 2015 link do strony CKE
Dostosowanie warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 link do strony CKE
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 link do strony CKE
Zasady obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym [pdf, 436 KB]
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2014/2015 [pdf, 442 KB]
Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej [pdf, 324 KB]
Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 [pdf, 729 KB]
Uregulowania prawne dotyczące laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015. [pdf, 185 KB]
Zgoda na publikowanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych na poszczególnych etapach konkursu [pdf, 183 KB]
Czysta Szkoła - Pismo do Burmistrza [pdf, 557 KB]
Czysta Szkoła - Zarządzenie nr 19/ 2014 /2015 z dnia 20 maja 2015 roku [pdf, 121 KB]
ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS I fakultatywne zajęcia sportowe [pdf, 84 KB]
Ankieta badająca jakość obsługi interesanta [docx, 20 KB]
Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli link do strony MEN

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/20151 września 2014 (poniedziałek)
Złożenie deklaracji wyboru języka nowożytnego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym 20 września 2014
Próbny egzamin gimnazjalny klas IIIwg ustaleń dyrektora CKE
Zimowa przerwa świąteczna22-31 grudnia 2014
Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie Rady Pedagogicznej14 stycznia 2015 (środa)
Zakończenie I semestru16 stycznia 2015 (piątek)
Ferie zimowe19 stycznia - 1 lutego 2015 r.
Wiosenna przerwa świąteczna2 - 7 kwietnia 2015 r.
Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język obcy nowożytny

21 kwietnia 2014 (wtorek)
22 kwietnia 2014 (środa)
23 kwietnia 2014 (czwartek)
Dodatkowy egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język obcy nowożytny

1 czerwca 2015
2 czerwca 2015
3 czerwca 2015
Klasyfikacyjne końcoworoczne posiedzenie Rady Pedagogicznej22 czerwca 2015 (poniedziałek)
Zakończenie roku szkolnego26 czerwca 2015 (piątek)
Ferie letnie27 czerwca - 31 sierpnia 2015

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

21, 22, 23 kwietnia 2015 rokuEgzamin gimnazjalny klas III (dni wolne dla klas I i II)wtorek, środa, czwartek
14 października 2014na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.wtorek
10 listopada 2014na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.poniedziałek
11 listopada 2014Narodowe Święto Niepodległościwtorek
2 stycznia 2015na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.piątek
5 stycznia 2015na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.poniedziałek
6 stycznia 2015Trzech Króliwtorek
1 maja 2015Święto Pracypiątek
4 czerwca 2015Boże Ciałoczwartek
5 czerwca 2015na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r.piątek

DYŻURY NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
(z zasady w środy w godz. 17:00-18:00)

I semestr22 października 2014
19 listopada 2014
7 stycznia 2015
II semestr18 marca 2015
27 maja 2015
17 czerwca 2015

ZEBRANIA Z RODZICAMI

I semestr17 września 2014
19 listopada 2014
15 stycznia 2015 (zebranie śródroczne; czwartek)
II semestr18 marca 2015
27 maja 2015

(01.09.2014)Copyright: 2003 SLAW