Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:

Dokumenty szkolne

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 260 KB]

Statut Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie [pdf, 700 KB]
Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie w sprawie rekrutacji uczniów do klas pierwszych [pdf, 201 KB]
Aneks nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 marca 2015 roku [pdf, 280 KB]
[pdf, 334 KB]
Wewnątrzszkolny System Oceniania [pdf, 683 KB]
Program Wychowawczy i Profilaktyczny [pdf, 328 KB]
Procedury Wspierania Ucznia Zdolnego [pdf, 217 KB]
Regulamin Samorządu Uczniowskiego [pdf, 56 KB]
Szkolny Zestaw Programów Nauczania (2014/2015) [pdf, 110 KB]
Szkolny Zestaw Podręczników (2014/2015) [pdf, 190 KB]
Informacja dotycząca jednolitego stroju uczniowskiego [pdf, 139 KB]
Regulamin szczęśliwego numerka [pdf, 24 KB]
Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów
język polski [pdf, 65 KB]
język angielski (wszyscy nauczyciele) [pdf, 104 KB]
język niemiecki (wszyscy nauczyciele) [pdf, 323 KB]
historia (wszyscy nauczyciele) [pdf, 230 KB]
wiedza o społeczeństwie (mgr Agnieszka Janecka) [pdf, 71 KB]
matematyka (wszyscy nauczyciele) [pdf, 91 KB]
biologia (mgr Grażyna Oliwa) [pdf, 82 KB]
geografia (mgr Mariusz Gajewski) [pdf, 194 KB]
fizyka (wszyscy nauczyciele) [pdf, 71 KB]
chemia (mgr Ewa Doroszuk) [pdf, 180 KB]
plastyka (mgr Anna Michalska) [pdf, 118 KB]
zajęcia artystyczne (mgr Anna Michalska) [pdf, 118 KB]
zajęcia techniczne (mgr Anna Michalska) [pdf, 118 KB]
zajęcia artystyczne - muzyka (mgr Urszula Lasota) [pdf, 31 KB]
informatyka (wszyscy nauczyciele) [pdf, 136 KB]
wychowanie fizyczne (wszyscy nauczyciele) [pdf, 371 KB]
wychowanie do życia w rodzinie (mgr Agnieszka Janecka) [pdf, 31 KB]
religia (s. mgr Elwira - Anna Klejnowska) [pdf, 74 KB]


Copyright: 2003 SLAW