Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:


Erasmus+ - Międzynarodowy Dzień Tolerancji


"Każdy ma wolny wybór przekonań i akceptuje fakt, że inni korzystają z takiej samej swobody" - tak brzmi definicja tolerancji według Deklaracji UNESCO z 1995 roku. Potrzeba zdefiniowania tego pojęcia zrodziła się szczególnie z faktu przyspieszonego rozwoju gospodarczego krajów pod koniec XX i XXI w., przemieszczania się dużych grup ludności i konfliktów z tym związanych. Konflikty natomiast wynikały z koegzystencji na jednym obszarze ludzi wywodzących się z odmiennych kultur i posiadających różne poglądy i przekonania.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, polska Fundacja Ekumeniczna Tolerancja, założona przez działaczy chrześcijańskich, przyznaje Medale "Zasłużony dla Tolerancji". Wyróżnienie to od 1998 r. otrzymują ludzie kultury, sztuki, politycy oraz osoby duchowne różnych wyznań, które zasłużyły się szerzeniu idei tolerancji. W gronie laureatów znajdują się Janusz Tazbir, Jerzy Giedroyc, "Przegląd Powszechny", Józefa Hennelowa, Kapituła Orderu Uśmiechu, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, profesor Tadeusz Zieliński, Szewach Weiss, Barack Obama, oraz królowa Jordanii Rania.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji był obchodzony po raz pierwszy w 1996 r. Pod Urzędem Rady Ministrów odbyła się wówczas uroczystość, podczas której przedstawiciele młodzieży wciągnęli na maszt sześć flag - symboli tolerancji. Flagi zostały zaprojektowane przez sześciu światowej sławy artystów plastyków z inicjatywy Pierre'a Cardina - ambasadora dobrej woli UNESCO, który z tej okazji przybył do Warszawy.

Tolerancja nie jest kwestią instynktu, lecz świadomości. Często pewne zachowania nietolerancyjne mogą wynikać z niewiedzy, stereotypów czy też mitów krążących w społeczeństwie.

Poniżej przedstawiamy wnioski z ankiety i debaty zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji przez naszą szkołę:

1. Tolerancja nie oznacza akceptacji wszystkiego co inne.
2. Wyniki ankiety pokazują, że uczniowie wykazują potrzebę rozmowy na temat poziomu tolerancji w szkole.
3. Młodsi ludzie są bardziej otwarci na świat.
4. Uczniowie nie do końca potrafią wskazać granice tolerancji. Odpowiedzi nie były jednoznaczne, co wskazuje, że nie mogą, bądź sami nie wiedzą czy tolerancja ma lub powinna mieć granice.
5. Należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystko trzeba uważać za dobre i odpowiednie oraz nie wszystko musimy lubić.
6. Tolerancja ma swoje granice: na pewno nie powinniśmy tolerować zachowań, które innym mogą wyrządzać krzywdę lub stwarzać niebezpieczeństwo dla drugiego człowieka.
7. Cieszy fakt, że uczniowie są otwarci na inne narody żyjące w jednym państwie. Świadczy to o tolerancji międzynarodowej.
8. Według uczniów małżeństwa nie powinny być dobierane według zasad podobieństwa rasy czy wyznania.
9. Uczniowie w większości tolerują obecność mniejszości narodowych w swoim kraju, jednak istnieje odsetek osób niezdecydowanych.
10. Uczniowie stwierdzają w większości, że cudzoziemcy mogą i powinni mówić swoim językiem w miejscu publicznym gdy odwiedzają nasz kraj.
11. Uczniowie tolerowaliby obcokrajowca na wysoki stanowisku w państwie ale obawiają się, że może on mieć kłopot z odnalezieniem się w innej rzeczywistości politycznej. Wynikać to może z braku wiadomości o kraju lub braku znajomości potrzeb jego obywateli.
12. Różnice religijne nie powinny mieć znaczenia w relacjach międzyludzkich.
13. Uczniowie w większości są otwarci na niesienie pomocy osobom innego narodu. Przy czym klasy drugie są niechętne do tego.
14. Uczniowie są niezdecydowani bądź podzieleni w kwestii budowy świątyń innych wyznań lub religii w Polsce.
15. Uczniom w większości nie przeszkadzałoby wybranie na papieża człowieka innej rasy.
16. Uczniowie ostrzegają przejawy braku tolerancji w naszym regionie wobec ludzi o innym kolorze skóry i innym wyznaniu a najbardziej w kontekście innej narodowości.
17. Poziom tolerancji rośnie wraz z wiekiem.
18. Tolerancja nie musi być akceptacją, ale powinna być zrozumieniem dla prawa bycia innym.
19. Tolerancja oznacza prawa do posiadania własnych poglądów.
20. Oczywiście nie dotyczy to naturalnych różnic ludzkich, bo np. inny kolor skóry, czy nadwaga czy coś związanego z wyglądem drugiego człowieka trzeba i tolerować i akceptować.
21. Trzeba też podkreślić że tolerancja zapewnia nie tylko szacunek dla innego człowieka, ale chroni go przed dyskryminacją i pozwala pokojowo żyć obok siebie.
22. Zgadzamy się z definicją UNESCO: Każdy ma wolny wybór przekonań i akceptuje fakt, że inni korzystają z takiej samej swobody.