Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:


Szkoła sukcesu


Na zakończenie minionego roku szkolnego po raz pierwszy zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne edukacyjnej wartości dodanej (EWD). W ich opracowaniu wykorzystano wyniki egzaminów końcowych po szkole podstawowej i gimnazjum.
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych, pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten jest miarą efektywności nauczania w danej placówce. Po wieloletniej analizie wyników na egzaminach, Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów uzyskało tytuł Szkoły Sukcesu, czyli szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Powyższy tyluł uzyskało tylko 5 % ogółu gimnazjów, co stanowi jeszcze większą radość całej naszej społeczności szkolnej. Z wielką radością pragnę nadmienić, że Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów to ni tylko Szkoła Sukcesu, ale i szkoła dobrych tradycji. Placówka, do której uczęszczają wspaniali, zdolni młodzi ludzie i w której pracują wykwalifikowani nauczyciele o bardzo wysokiej efektywności nauczania.Beata Wasiak
wicedyrektor Gimnazjum nr 2
im. Polskich Noblistów w Gostyninie


(23.09.2009)

Copyright: 2003 SLAW