Nasza szkoła w liczbach

Liczba oddziałów: 12
Liczba uczniów:320
Liczba nauczycieli: 32


Cztery pory roku
Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:


Podróż językowa i kulturowa - nasi uczniowie w Langenfeld


Najlepszą szansą na szybką i skuteczną naukę języka obcego jest wyjazd na kurs za granicę. Taką możliwość mieli uczniowie Gimnazjum nr 2 im Polskich Noblistów w Gostyninie, którzy języka niemieckiego uczyli się w jego ojczyźnie, czyli tam, gdzie ludzie posługują się nim na co dzień.

Od 5 do 13 września 2014 r. grupa uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli _ Elżbiety Szubskiej-Bieroń i Doroty Augustyniak, przebywała w niemieckim mieście Langenfeld. W tych dniach aspekt kulturoznawczy obok efektywnego poznawania języka niemieckiego stał się dla uczniów wielką przygodą. Od poniedziałku do piątku, nauka odbywała się w miejscowej szkole Kopernikus-Realschule. Po południu w miejscowym Domu Kultury pod kierunkiem pani Alicji Fuchs uczniowie całą grupą uczestniczyli w zorganizowanym specjalnie dla nich kursie języka niemieckiego. Udział w tych formach zajęć pozwolił naszym uczniom poznać rówieśników z Langenfeld oraz z wielu innych krajów. Po zakończonej nauce na młodzież czekały atrakcje oraz bogaty program sportowo-rekreacyjny, np.jazda na nartach wodnych, czy też wspólne gotowanie tradycyjnych polskich potraw. W weekend organizatorzy _ Stowarzyszenie Popierania Partnerstwa Langenfeld - Gostynin z Prezes Erną Funk na czele, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Langenfeld, zorganizowali wycieczki do Kaiserwerth i Medienhafen w Duesseldorfie oraz do Schloss Burgu. Wyjazdy umożliwiły połączenie nauki z atrakcyjnym zwiedzaniem. W środowisku naturalnym młodzież uczyła się języka od rana do wieczora - zarówno w szkole jak i poza nią. W czasie organizowanych zajęć pozalekcyjnych efektywność poznania języka niemieckiego zwiększyły konwersacje z niemieckimi opiekunami i rówieśnikami.

Wyjazd językowy do Langenfeld połączył naukę języka z obcowaniem w środowisku. Nasi uczniowie mieszkali u niemieckich rodzin, co stworzyło im dodatkową okazję do praktycznego doskonalenia języka w codziennych sytuacjach oraz szansę poznania zwyczajów i stylu życia lokalnej społeczności w Niemczech.

Zagranicą człowiek uczy się kilka razy szybciej, gdyż sytuacja życia codziennego wymusza dodatkowo prowadzenie rozmowy w języku niemieckim. Taka forma nauki przyczynia się do wielkiej progresji w poznawaniu języka obcego. Powszechnie uważa się, że kilka dni spędzonych zagranicą, to więcej nabytych umiejętności językowych niż jeden rok w polskiej szkole.

Na zakończenie kursu znajomość niemieckiego postanowił sprawdzić osobiście Frank Schneider - Burmistrz Miasta Langenfeld. Młodzież została zaproszona na uroczystą wspólną kolację do miejskiego ratusza, w której uczestniczyli wszyscy organizatorzy naszego wyjazdu do Niemiec.
Wszyscy bardzo zadowoleni, choć zmęczeni, szczęśliwie wrócili do Gostynina.
Tekst: Elżbieta Szubska-Bieroń
Zdjęcia: Antoni Korajczyk


Ptasi spacer po Gostyninie i okolicach


Spacer po naszym mieście i okolicach odbył się dnia 4 października. Wystartowaliśmy spod szkoły z nadzieją spotkania kilku ciekawych gatunków ptaków.

Uczestnicy Europejskich Dni Ptaków rejestrowali swoje obserwacje na specjalnych formularzach i przekazywali je krajowym koordynatorom. W tym roku ptakiem Europejskich Dni Ptaków jest szpak. To jeden z najbardziej pospolitych gatunków ptaków żyjących w sąsiedztwie człowieka. Jest średniej wielkości ptakiem z krótkim ogonem, trójkątnymi skrzydłami i długim, zaostrzonym dziobem. W trakcie lotu jego skrzydła sprawiają, że sylwetka szpaka przypomina czteroramienną gwiazdę, czemu zawdzięcza on swoją angielską nazwę starling. Szpaki są dziuplakami wtórnymi, co oznacza, że do budowy gniazda niezbędne są im dziuple, budki lęgowe lub inne obiekty przypominające dziuple naturalne, tj. szczeliny w budynkach mieszkalnych, latarnie i inne elementy miejskiej infrastruktury (Fragment o szpaku autorstwa Kamili Topolskiej, kwartalnik OTOP "Ptaki", nr 2/2014).

Większości ptaków migrujących zagrażają zmiany w użytkowaniu gruntów i zmiany klimatyczne na terenach lęgowych i miejscach zimowania. Istnienie odpowiednich obszarów lęgowych na północy, bezpiecznych miejsc wypoczynku w czasie przelotów i dobrych siedlisk na terenie zimowania jest niezwykle ważne dla ich przetrwania. Celem Europejskich Dni Ptaków jest pokazania piękna migracji ptaków oraz potrzeb ptaków migrujących na całym szlaku ich wędrówek, w basenie Morza Śródziemnego oraz w Afryce.

Europejskie Dni Ptaków są organizowane od 1993 roku przez BirdLife International, czyli światową federację towarzystw ochrony ptaków. Obecnie odbywają się w 37 krajach Europy i Azji Centralnej.

BirdLife International
jest światową federacją towarzystw ochrony ptaków, która dąży do zachowania ptaków, ich siedlisk i różnorodności biologicznej na świecie, pracuje z ludźmi w kierunku zrównoważonego rozwoju, w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych. BirdLife działa w 117 krajach i terytoriach na całym świecie. BirdLife Europe jest obecne w 45 krajach i wszystkich państwa członkowskich UE.Więcej informacji szukaj na:
 • Stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

 • i na stronie:
 • BirdLife International


 • Agnieszka Janecka


  Sprzątanie Świata


  Dnia 19 września 2014 roku uczniowie klasy 2c pod opieką nauczycieli udali się do leśniczówki Drzewce. Celem naszej wyprawy było "Sprzątanie Świata".

  W umówionym miejscu czekała na nas pani z nadleśnictwa i razem z nią udaliśmy się na wyznaczone do sprzątania tereny leśne. Na naszej drodze znajdowały się plastikowe i szklane butelki , metalowe puszki , papierki po słodyczach. Po czterech godzinach mozolnej pracy na poboczu zostawiliśmy dziesięć worków ze śmieciami . Weseli ale zmęczeni ruszyliśmy w drogę powrotną do szkoły.
  Dzięki naszej pracy w ramach akcji "Sprzątanie Świata" środowisko leśne odzyskało swoje naturalne piękno.


  Uczniowie klasy IIc
  Jakub Wysokiński
  Krystian Włodarczyk


  Przyszłość uczniów


  Od 15 września 2014 w naszym gimnazjum ruszył projektu województwa mazowieckiego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Priorytet IX.
  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Działanie 9.1
  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
  Poddziałanie 9.1.2
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


  W projekcie bierze udział piętnastoosobowa grupa uczniów z klas pierwszych, którzy będą uczestniczyć w zajęciach z chemii, fizyki, matematyki, języka angielskiego oraz poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W sumie 20 godzin zajęć miesięcznie od września 2014 do czerwca 2015 roku. Na ich przeprowadzenie pozyskano grant w wysokości około 25 tys. złotych.

  Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

  Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Oprócz zajęć na terenie szkoły i miasta, odbędą się również dwie wycieczki autokarowe.

  W toku rekrutacji, która trwała od 28 sierpnia do 12 września 2014 roku wyłoniono grupę 15 chłopców i dziewcząt, którzy będą brać udział w projekcie.

  Jednocześnie informujemy, że można składać jeszcze deklaracje (do pobrania w sekretariacie szkoły) na listę rezerwową.

  Edyta Lewandowska


  SPOTKANIE Z PARANIENORMALNYMI :)


  Dnia 20 września 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie wystąpił kabaret Paranienormalni z programem "Żarty się skończyły".

  Na spotkanie z Michałem Paszczykiem, Igorem Kwiatkowskim, Robertem Motyką i Rafałem Kadłuckim przybyło wiele osób. Jednakże największą radość sprawił mi widok uczennic z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie. Natalia Rucińskia, Marik Gawryłow z klasy Ia oraz Julia Gawryłow z klasy IId po zakończonym występie powiedziały:

  "... Wybrałam się na spotkanie z Paranienormalnymi, ponieważ lubię ten kabaret. Było bardzo zabawnie i miło spędziłam czas wolny. Panowie zaprezentowali nowy program, a na koniec Igor Kwiatkowski wcielił się w Mariolkę, która wszystkich rozbawiła do łez. Publiczność była zachwycona! ..." Natalia

  "...Występ kabaretu Paranienormalni był pełen dobrego humoru. W krzywym zwierciadle zobaczyłam relacje międzyludzkie. Wszystkie skecze były bardzo śmieszne. Cieszę się, że mogłam poznać Michała Paszczyka, Igora Kwiatkowskiego, Roberta Motyka i mam nadzieję, że w naszym mieście będą częściej gościć..." Marika

  "...Na spotkanie z Paranormalnymi poszłam z kilku powodów. Po pierwsze - jest to popularny kabaret w Polsce. Po drugie - chciałam zobaczyć osobiście ich występ na żywo. Po trzecie - interesuje mnie, jak to jest być sławnym kabareciarzem. Po czwarte - mile spędziłam wieczór w towarzystwie Paranienormalnych i swoich koleżanek..." Julia

  W zaprezentowanym programie "Żarty się skończyły" zobaczyliśmy relacje damsko-męskie, absurdalne postacie, sytuacje z życia codziennego, wizytę boksera u lekarza sportowego oraz słynną blond piękność-Mariolkę Krejzolkę. Paranienormalni mają niezwykły kontakt z publicznością, dzięki czemu mieszkańcy Gostynina bardzo dobrze się bawili. Kabaret Paranienormalni powstał w 2004 roku w Jeleniej Górze i obecnie należy do czołówki polskiej sceny kabaretowej. Nie uprawiają satyry politycznej, ale bacznie obserwują przyrodę, zjawiska obyczajowe i społeczne.

  Po zakończonym programie, mimo że artyści śpieszyli się na Polską Noc Kabaretową w Płocku, to chętnie robili zdjęcia z publicznością, rozdawali autografy i rozmawiali z fanami. Spotkanie z Nimi pozostanie na długo w naszej pamięci. Paranienormalnym życzymy zdrowia, sukcesów prywatnych i zawodowych oraz miliona kolejnych zwariowanych pomysłów!

 • Zobacz zdjęcia na naszym profilu fb:
  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.329269193913291.1073741950.230395187134026&type=1


 • Więcej informacji o kabarecie znajdziecie na stronach:
 • http://www.paranienormalni.com/index.php?main_page=foto&gal=1
 • https://www.facebook.com/Paranienormalni
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabaret_Paranienormalni

 • dr Joanna Renata Syska


  POLSCY SIATKARZE MISTRZAMI ŚWIATA!!!!


  Dnia 21 września 2014 roku POLSCY SIATKARZE zdobyli ZŁOTY MEDAL FIVB MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN - POLSKA 2014.

  W wielkim finale rozegranym w katowickim Spodku reprezentacja Polski wygrała z Brazylią 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:22).

  GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY!!!!

 • Więcej Informacji na http://poland2014.fivb.org/pl.

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_Siatkowej_M%C4%99%C5%BCczyzn_2014.

 • Joanna R. Syska


  THE VOICE OF POLAND - wyjątkowa wycieczka :)


  Dnia 17 września 2014 roku uczniowie Gimnazjum nr 2 wybrali się do Warszawy na nagranie jednego z odcinków "The Voice of Poland", którego prowadzącymi są Magda Mielcarz, Maciej Musiał oraz Tomasz Kammel. Z Gostynina wyjechaliśmy o godzinie 14:00, a na miejscu byliśmy około godziny 17.00 Po kilkuminutowym odpoczynku, mogliśmy wejść do studia ATM.

  Na planie spędziliśmy pięć wspaniałych godzin. W tym czasie mieliśmy okazję zobaczyć wszystkich jurorów: Edytę Górniak, Justynę Steczkowską, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona z grupy "Afromental". W czasie przerw jury nawiązywało bliski kontakt z publicznością. Każdy występ rozpoczynaliśmy brawami i nie mogliśmy doczekać się kiedy usłyszymy kolejny duet młodych wykonawców. Mieliśmy okazję wysłuchać ośmiu piosenek w wykonaniu siedemnastu uczestników, a podczas przesłuchań świetnie się bawiliśmy. Nie było miejsca na nudę. Niestety tylko ośmiu z nich dostało się do kolejnego etapu. Po zakończeniu nagrań mediatorzy rozdawali swoje zdjęcia i autografy. Pełne podziwu byłyśmy dla Maćka Musiała, który nie wyszedł ze studia, dopóki nie podpisał ostatniego autografu i nie zrobił sobie zdjęć ze szczęśliwymi fankami. Naszym gimnazjalistom również się to udało :)

  Podczas wycieczki, naszymi opiekunami były: Małgorzata Kicka (pedagog i pomysłodawca wycieczki), Joanna Syska (nauczyciel w-fu), Agnieszka Janecka (nauczyciel historii i wos), Urszula Lasota (nauczyciel muzyki). Pojechaliśmy tam dzięki Panu Mateuszowi Banasiakowi, z firmy BAN - TUR, który ponownie stanął na wysokości zadania. W bieżącym roku nie odbył się w Polsce ECCO Walkathon, na który nasze gimnazjum jeździło od początku istnienia w Polsce. Nie wiemy jakie powody powstrzymały Polaków w zorganizowaniu tak wystrzałowej imprezy. Szukaliśmy z panem Mateuszem Banasiakiem odpowiedniej alternatywy, udało się : Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszego absolwenta "The voice of Poland" dla 62 uczniów naszej szkoły oraz czwórki opiekunów, stał się rzeczywistością.

  Około godziny 02:00 w nocy wróciliśmy do Gostynina cali i zdrowi. Uczniom, jak i opiekunom bardzo podobał się wyjazd i jeśli będzie taka możliwość nasza szkoła częściej będzie organizowała tego typu wyjazdy. W kolejce na wyjazd czekają bowiem pozostali uczniowie, którym nie udało się to tym razem.

 • Zobacz zdjęcia na naszym profilu na fb.


 • Sandra Lebioda
  Klaudia Seweryniak
  Uczennice klasy 3B


  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
  1 WRZEŚNIA 2014 R.
  O GODZ. 10.00
  NA BOISKU SZKOLNYM  Ruszają obiady na stołówce szkolnej

  Uwaga !!!

  OD
  2 WRZEŚNIA 2014
  RUSZA STOŁÓWKA SZKOLNA
  zgłoszenia oraz wpłaty na obiady na miesiąc WRZESIEŃ 2014 r. przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach 01- 05 WRZEŚNIA 2014 r.

  Koszt obiadu uczniowskiego we wrześniu
  3,00 zł. x 21 dni = 63,00 zł.

  Koszt obiadu pracowniczego we wrześniu
  5,50 zł x 21 dni = 115,50 zł.

  Przypominamy
  zgłaszanie obiadów oraz rezygnacja z obiadu dokonana może być w sekretariacie szkoły do godziny 14.00 w dzień poprzedzający wydanie obiadu lub do godz. 9.00 danego dnia obiadowego.

  Wydawanie posiłków odbywa się
  w godz. 12.30 - 14.30  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014


  Na odpoczynek zapracowali wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie. Po dziesięciu miesiącach nauki uczniowie zasłużyli na długo wyczekiwane wakacje. W piątek 27 czerwca 2014 r. o godzinie 9.30 na boisku szkolnym odbyła się uroczystość zakończenia nauki dla klas pierwszych i drugich. Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie pani Dyrektor Jolanta Łykowska rozdała Srebrne i Brązowe Tarcze. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursach i zawodach sportowych organizowanych w bieżącym roku szkolnym. Nagrody rzeczowe rozdali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

  Uroczyste zakończenie nauki dla uczniów klas trzecich naszego gimnazjum miało miejsce w sali gimnastycznej naszej szkoły. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, rodzice i Rada Pedagogiczna, a przede wszystkim absolwenci Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów. Nagrodzeni zostali Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Tarczami najlepsi uczniowie za bardzo wysokie wyniki w nauce, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Natalię Gizińską uhonorowano mianem Najlepszego Absolwenta 2014 r., Łukasz Wypych odebrał z rąk dyrektora szkoły pani Beaty Wasiak-Grudzińskiej nagrodę im. Dyrektora Waldemara Lecha Latoszka za najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Za udział w konkursach, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i zdobywane medale oraz za działalność społeczną nauczyciele rozdali liczne laury książkowe.

  Po rozdanych nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas na wrażenia artystyczne. Z okazji tej uroczystości przygotowany został program artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów pod kierunkiem pani Agnieszki Siedleckiej. W aranżacji słownej i muzycznej przypomniano utwory związane z pięknem i potrzebą edukacji oraz mijającym czasem, który należy jak najlepiej wykorzystać. Na zakończenie wyświetlona na wielkim ekranie prezentacja multimedialna przypomniała każdej klasie najwspanialsze wydarzenia z życia w naszym gimnazjum, co wywołało wielką radość, miłe wspomnienia oraz łzy.

  Po wspólnej uroczystości uczniowie udali się do swoich klas, aby ostatni raz spotkać się ze swoimi kolegami i koleżankami oraz wychowawcą. O godzinie 14.00 zabrzmiał ostatni dzwonek dla 142 absolwentów naszej szkoły.
  dr Elżbieta Szubska-Bieroń


  09-500 Gostynin
  Wojska Polskiego 23
  tel. (0-24) 235-38-16
  fax. (0-24) 235-75-01
  e-mail g2gostynin@vp.pl
  Tu możesz znaleźć wyniki egzaminów gimnazjalnych:  Pod tym adresem www.orangedlaziemi.pl możesz znaleźć informacje o projekcie realizowanym przez uczniów klasy przyrodniczej naszego gimnazjum.


  Portale edukacyjne


  Copyright: 2003 SLAW