Nasza szkoła w liczbach

Liczba oddziałów: 13
Liczba uczniów:358
Liczba nauczycieli: 34


Cztery pory roku
Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014


Na odpoczynek zapracowali wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie. Po dziesięciu miesiącach nauki uczniowie zasłużyli na długo wyczekiwane wakacje. W piątek 27 czerwca 2014 r. o godzinie 9.30 na boisku szkolnym odbyła się uroczystość zakończenia nauki dla klas pierwszych i drugich. Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie pani Dyrektor Jolanta Łykowska rozdała Srebrne i Brązowe Tarcze. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursach i zawodach sportowych organizowanych w bieżącym roku szkolnym. Nagrody rzeczowe rozdali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Uroczyste zakończenie nauki dla uczniów klas trzecich naszego gimnazjum miało miejsce w sali gimnastycznej naszej szkoły. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, rodzice i Rada Pedagogiczna, a przede wszystkim absolwenci Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów. Nagrodzeni zostali Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Tarczami najlepsi uczniowie za bardzo wysokie wyniki w nauce, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Natalię Gizińską uhonorowano mianem Najlepszego Absolwenta 2014 r., Łukasz Wypych odebrał z rąk dyrektora szkoły pani Beaty Wasiak-Grudzińskiej nagrodę im. Dyrektora Waldemara Lecha Latoszka za najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Za udział w konkursach, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i zdobywane medale oraz za działalność społeczną nauczyciele rozdali liczne laury książkowe.

Po rozdanych nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas na wrażenia artystyczne. Z okazji tej uroczystości przygotowany został program artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów pod kierunkiem pani Agnieszki Siedleckiej. W aranżacji słownej i muzycznej przypomniano utwory związane z pięknem i potrzebą edukacji oraz mijającym czasem, który należy jak najlepiej wykorzystać. Na zakończenie wyświetlona na wielkim ekranie prezentacja multimedialna przypomniała każdej klasie najwspanialsze wydarzenia z życia w naszym gimnazjum, co wywołało wielką radość, miłe wspomnienia oraz łzy.

Po wspólnej uroczystości uczniowie udali się do swoich klas, aby ostatni raz spotkać się ze swoimi kolegami i koleżankami oraz wychowawcą. O godzinie 14.00 zabrzmiał ostatni dzwonek dla 142 absolwentów naszej szkoły.
dr Elżbieta Szubska-Bieroń


Sukces na egzaminie gimnazjalnym


Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2014 r. przystąpiło 142 uczniów trzecich klas naszego gimnazjum. Zdający rozwiązywali zadania w wersji standardowej oraz dostosowanej. Zadania we wszystkich zestawach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści spełniają wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu dziewięciu przedmiotów egzaminacyjnych, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla tego etapu placówek edukacyjnych.

Na zaświadczeniach wydanych naszym uczniom 18 czerwca 2014 r. został podany wynik procentowy oraz wynik centylowy dla każdego z zakresów egzaminu gimnazjalnego, do których przystąpił uczeń. Wynik procentowy określał odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego zakresu, zaś centylowy określił odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Wynik centylowy umożliwił każdemu zdającemu na porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wśród tegorocznych trzecioklasistów najwyższe wyniki z całego egzaminu uzyskali następujący uczniowie: Łukasz Wypych (189 pkt), Natalia Giznińska (186 pkt), Tomasz Witkowski (185 pkt) oraz Katarzyna Petrykowska i Krystian Cieślak (każdy po 183 pkt).

Za rozwiązanie zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie nasi gimnazjaliści uzyskali bardzo zadawalające wyniki. W zakresie umiejętności analizy i interpretacji historycznej najlepszy okazał się Paweł Pietruszka, uzyskując 94 proc. punktów na 100 możliwych do zdobycia. Należy zaznaczyć, że uczeń to wybitny historyk, brał udział w wielu konkursach historycznych, reprezentował naszą szkołę na szczeblach powiatowych, zdobywając liczne nagrody. Wynik egzaminu poświadczył jego wiedzę i umiejętności.

W części humanistycznej z zakresu języka polskiego aż czterech uczniów uzyskało maksymalną liczbę punktów, jak przystało na reprezentantów gimnazjum, które uzyskało najwyższy wynik w powiecie gostynińskim- 75,4 %. Są to Krystian Cieślak, Katarzyna Petrykowska, Marlena Godlewska i Jessica Paliwoda. Tylko o jeden punkt mniej uzyskali: Julia Gontarek, Adrianna Machała, Aleksandra Strojecka (wszyscy z klasy III A), Eliza Adamska, Andrzej Michalak, Agata Pawłowska ( z klasy III E).

Część z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmowała zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii, mierzące między innymi umiejętność posługiwania się metodą naukową, opisem doświadczenia oraz wnioskowaniem. Z zakresu przedmiotów przyrodniczych najwięcej punktów uzyskali Łukasz Wypych, Katarzyna Petrykowska, Natalia Gizińska, Katarzyna Petrykowska i Tomasz Witkowski. Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki dwojgu gimnazjalistom - Małgorzacie Baranowskiej i Arkadiuszowi Dziedzicowi - udało się uzyskać 100 proc. za arkusz.

Bardzo dobrze poszedł naszym tegorocznym gimnazjalistom test z języka obcego nowożytnego. Wszyscy zdający zdecydowali się na język angielski. Z poziomu rozszerzonego dwóm uczennicom - Magdalenie Andrzejczak i Aleksandrze Kacprzyckiej, udało się prawidłowo rozwiązać wszystkie zadania. Z poziomu podstawowego aż 58 uczniów uzyskało 90 proc. poprawnych odpowiedzi.

Wyniki uzyskane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym przez uczniów naszej szkoły plasują Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów na czołowym miejscu wśród wszystkich tego typu placówek w naszym powiecie i dają jedną z wysokich pozycji w województwie mazowieckim. Wysokie noty z arkuszy egzaminacyjnych pozwalają uznać naszą szkołę za jedną z najlepszych gimnazjów w Polsce. Wszystkim gimnazjalistom serdecznie gratulujemy tych osiągnięć. Jednocześnie dziękujemy za wasze osiągnięcia i wkład pracy w zdobywanie wiedzy w czasie trwania trzyletniej nauki w naszej szkole.


Zdjęcia dzięki: gostynintv.pl


dr Elżbieta Szubska-Bieroń


Gimnazjum nr 2 to "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła"


Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie zostało uhonorowane tytułem "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła" i znalazło się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów. Tytuł ten został potwierdzony specjalnym Certyfikatem oraz "wirtualną odznaką" do zamieszczenia na stronie internetowej placówki.Odznaka "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła" świadczy, że placówka:
 • podchodzi do edukacji sposób nowoczesny,
 • jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
 • tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,
 • poprzez wspieranie pracy metodą projektu dba o rozwijanie umiejętności kluczowych wprowadza niestandardowe formy nauki, motywując uczniów do większej aktywności,
 • kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
 • jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej,


 • W szkole realizowane są dwa projekty: "Piękno tańca" i "Spotkanie z ciekawym człowiekiem", które zostały zgłoszone do IV edycji konkursu "Projekt z klasą". Dzięki tym działaniom Gimnazjum nr 2 wspiera uczniowskie pasje i zainteresowania.
  Wszystkim uczniom zaangażowanym w projekty bardzo serdecznie dziękuję za chęć do działania i za dzielenie się radością z poznawania świata i siebie samych.

  Po więcej informacji zapraszamy na profil szkoły: na facebook.


  dr Joanna Renata Syska


  G2 i ... DNI GOSTYNINA


  Dnia 15 czerwca 2014 roku uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie uatrakcyjnili obchody Dni Gostynina. Swoim śpiewem zauroczyły publiczność trzy uczennice: Jessica Paliwoda, Zuzanna Majchrzak i Weronika Trojanowska z akompaniamentem Macieja Śniechowskiego. Grupa "Kawankaro" zaprezentowała układ pantomimiczno - wokalny pt. "Marionetki" w reżyserii Róży Kaszewskiej. Na zakończenie wystąpiły dziewczęta z zespołu tanecznego "Gemmini" w układzie choreograficznym "Piękno tańca". Młodzi artyści w znakomity sposób przedstawili swoje programy. Wszystkim uczniom gratuluję i bardzo serdecznie dziękuję!!! :)

  By obejrzeć kompletną fotorelację zapraszamy na profil szkoły: na facebook.


  dr Joanna Renata Syska


  Przywróćmy Dzieciom Uśmiech

  W naszej szkole od 1 listopada 2013 roku do 6 czerwca 2014 roku została przeprowadzona akcja pod nazwą "Przywróćmy Dzieciom Uśmiech". Polegała ona na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz Fundacji Przyjazny Świat Dziecka.

  Celem tej akcji było zbieranie środków finansowych na pomoc rodzinnym domom dziecka. Z pośród wszystkich uczniów ze szkół z całej Polski, którzy brali udział w akcji i zebrali, co najmniej 50kg makulatury, zostanie rozlosowanych 50 odtwarzaczy mp3.
  Serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów za przyłączenie się do tej akcji.

  Lista uczestników akcji "Przywróćmy Dzieciom Uśmiech" w Gimnazjum nr2.


  Uczeń klasy IIId
  Mateusz Szkopiński


  Zbiórka surowców wtórnych

  Drodzy Uczniowie! Niedawno zakończyła się X edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne". Konkurs ten był adresowany do młodzieży i dzieci z powiatu gostynińskiego.

  Specjalne podziękowania należą się rekordzistom, czyli Joannie Matuszewskiej (IIb), która zebrała trzysta dwadzieścia kilogramów makulatury oraz Aleksandrze Wójtowicz (IIIe), która zgromadziła trzysta czterdzieści pięć kilogramów makulatury i Joannie Szymkiewicz (IId), która oddała dwadzieścia kilogramów aluminium. Szczególne wyróżnienie należy się również Sylwii Wasiak (Id), która zebrała sześćset baterii, Aleksandrze Fabisiak (IIIb) z wynikiem pięciuset baterii oraz Julii Strzałkowskiej (IIIe), która przyniosła trzysta baterii. Rekordzistą zebranych butelek został Krzysztof Wichrowski (IIa), który zgromadził oszałamiającą ilość tysiąca stu siedemdziesięciu butelek. Tak wielkie zainteresowanie społeczności szkolnej udowadnia, iż uczniom naszej szkoły zależy na losie Ziemi, która jest domem dla wszystkich ludzi. Listę wszystkich uczestników i ich wyniki znajdują się w pliku załączonym poniżej.

  Lista uczestników akcji


  Uczeń klasy IIIc
  Sławomir Czajkowski


  Wykazy podręczników 2014/2015

  Uwaga! Umieszczone zostały wykazy podręcznikow na nowy rok szkolny 2014/2015.

  Wykazy podręczników dostępne są w zakładce Biblioteka.  MATEMATYCZNE ZMAGANIA

  Na przełomie maja i czerwca odbyły się w naszej szkole trzy konkursy matematyczne dla uczniów wszystkich klas. Oto wyniki poszczególnych konkursów:

  SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
  DLA UCZNIÓW KLAS I


  I MIEJSCE- Bartosz Bigielmajer (kl.I a)
  II MIEJSCE- Karolina Bińkowska (kl.I d) i Mateusz Kotowicz (kl.I b)
  III MIEJSCE- Mateusz Łuczak (kl.I a)


  SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
  DLA UCZNIÓW KLAS II


  I MIEJSCE - Krzysztof Wichrowski (kl.II a)
  II MIEJSCE- Tomasz Olkiewicz (kl.II a)
  III MIEJSCE - Klaudia Paliwoda (kl.II c)


  SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
  "MISTRZ MATEMATYCZNYCH KRZYŻÓWEK"


  I MIEJSCE - Joanna Puternicka (kl.II a)
  II MIEJSCE - Małgorzata Baranowska (kl.III a)
  III MIEJSCE - Natalia Jurkowska (kl.III a)

  Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! A wszystkim biorącym udział, dziękujemy!!!
  Zapraszamy do kolejnych edycji w roku przyszłym.


  Ewa Zajaczkowska i Katarzyna Tworus
  Scrabble to nie tylko zabawa!


  Koniec maja to wymagający czas dla gimnazjalnych umysłów - ze względu na końcoworoczne wystawianie ocen i związane z tym klasówki, kartkówki, sprawdziany, odpytywanie...

  W tym trudnym czasie na szczególne uznanie zasługują uczniowie, którzy mimo codziennych obowiązków znaleźli siłę, aby reprezentować szkołę w konkursie wymagającym niesamowitego zaangażowania umysłu w: XII Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Scrabble, które odbyły się 30 maja w Kutnie.

  Turniej składał się z pięciu 40-minutowych rund, bezlitośnie odliczanych przez szachowe zegary. Mózgi wszystkich uczestników pracowały na najwyższych obrotach. Prawie setka uczniów, zestawianych w pary, przez kilka godzin w skupieniu układała litery na punktowanych planszach, popisując się znajomością znaczenia słów, gramatycznych odmian, stosując różne strategie i kombinacje.

  Naszą szkołę reprezentowali: Joasia Matuszewska, Sebastian Węglewski, Paweł Dryńkowski i Kuba Klat. Spisali się nieźle, plasując nasze gimnazjum w pierwszej połowie stawki zgłoszonych drużyn z różnych części kraju. Najlepiej wypadł Paweł, zajmując w klasyfikacji indywidualnej ósme miejsce w Polsce. Wygrał cztery swoje pojedynki. Do podium zabrakło mu jednego zwycięstwa... W zeszłym roku był czwarty...

  Dziękuję wszystkim uczestnikom szkolnych eliminacji i naszym reprezentantom za podjęty wysiłek i ambitne rozgrywki!

  Przy okazji zapraszam wszystkich uczniów do grania w scrabble i udziału w szkolnych turniejach w następnym roku szkolnym!  Urszula Lasota - opiekun szkolnego Koła Scrabble


  Konkurs wiedzy religijnej "Benedictus" - etap diecezjalny


  Dnia 23.05.2014 r. uczniowie naszej szkoły- Krzysztof Wichrowski i Joanna Puternicka z kl. IIa wraz z s. Elwirą Klejnowską udali się na etap diecezjalny konkursu wiedzy religijnej _Benedictus_ dla gimnazjalistów do Starego Gralewa. W tym roku była to już 15 edycja konkursu.

  Gdy dotarliśmy na miejsce zameldowaliśmy się i udaliśmy na salę gimnastyczną. Tam odbyło się uroczyste otwarcie poprzedzone wspólną modlitwą. Potem przystąpiliśmy do rozwiązywania testu, składającego się z zadań otwartych i zamkniętych, za które można było otrzymać łącznie 50 punktów. Pytania sprawdzały wiedzę na temat bohaterów biblijnych w Księgach Królewskich. Następnie komisja przystąpiła do sprawdzania naszych testów. My natomiast obejrzeliśmy w tym czasie program artystyczno-modlitewny o nabożeństwach majowych i Dniu Matki przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Starym Gralewie. Na sali był przygotowany słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek dla uczestników konkursu i ich opiekunów. Posileni byliśmy gotowi na ogłoszenie wyników. Organizatorzy podkreślili, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Niestety nikomu z nas nie udało się zakwalifikować do etapu ustnego. Mimo to byliśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Dla osób, które zajęły pierwsze 5 miejsc przygotowane były atrakcyjne nagrody. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, audiobook z tekstem Ewangelii, obrazek św. Jana Pawła II, mapę i opis gminy Raciąż oraz Wielką Ilustrowaną Księgę Cudów św. Jana Pawła II. Po zakończeniu uroczystości wyruszyliśmy w drogę powrotną do Gostynina. Do domu wróciliśmy z uśmiechem na twarzy.
  Uczennica klasy IIa
  Joanna Puternicka


  "Dla każdego coś miłego" - tak brzmi tytuł tomiku z wierszami dla dzieci, wydanego przez bibliotekę Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

  Z okazji "Dnia Dziecka" oraz "Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom" biblioteka szkolna Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie wydała tomik wierszy dla dzieci pt. "Dla każdego coś miłego. Zbiór wierszyków, co rym mają, może Ci się spodobają?".

  Pod opieką pani Doroty Augustyniak - nauczyciela bibliotekarza, w projekcie tym udział wzięli uczniowie:
  z klasy 1a - Barbara Michalak
  z klasy 1b - Anna Baranowska, Julia Kaźmierska
  z klasy 1c - Martyna Gołaś, Agata Lisiecka
  z klasy 2c - Bogumił Lewandowski

  Tomik wierszy skierowany został do dzieci, ale również dzieci są jego współtwórcami. Pomysł wydania tomiku z poezją dziecięcą narodził się z potrzeby i chęci promowania naszych talentów oraz zachęcenia nas do podejmowania prób twórczości własnej.
  Autorami zawartych w nim wierszy są: Agata Lisiecka, Barbara Michalak, Anna Baranowska i p. Dorota Augustyniak. Tekstom towarzyszą kolorowe ilustracje wykonane przez Martynę Gołaś, Agatę Lisiecką i Julię Kaźmierską. Całość wydrukowana została przez Bogumiła Lewandowskiego.
  Wspólna praca nad wydaniem tomiku sprawiła nam wiele radości. Z wielkim zaangażowaniem włączaliśmy się w każdy kolejny etap pracy. Najwięcej satysfakcji dała nam jednak możliwość zaprezentowania swoich talentów przed kolegami z klasy oraz rodzicami na "Dniu Rodziny". Tomiki wręczyliśmy również nauczycielom naszego gimnazjum, aby z okazji "Dnia Dziecka" mogli oni przeczytać je wspólnie ze swoimi dziećmi.
  Zachęceni efektami swojej pracy, zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w przyszłym roku szkolnym.


  Uczennice klasy Ic
  Martyna Gołaś
  Agata Lisiecka


  Sukces Gimnazjalistów z "dwójki" na bieżni i pływalni!


  Kolejnym sukcesem uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 2 zakończyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Dwuboju Nowoczesnym. Dziewczęta, zajmując drugie miejsce a chłopcy trzecie, pokonując drużyny z Płocka i okolic udowodnili po raz kolejny, że wytężona praca podczas zajęć pozalekcyjnych na pływalni oraz stadionowej bieżni przynosi rezultaty.

  Sukces jest tym większy, iż wyniki zostały powtórzone z roku poprzedniego, w którym to drużyna dziewcząt awansowała na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej czyli na najwyższy stopień zawodów w województwie mazowieckim. Składając gratulacje oraz życząc kolejnych sukcesów zapraszamy szóstoklasistów z terenu miasta i powiatu do sekcji pływackiej działającej przy Gimnazjum nr 2 w Gostyninie pod kierunkiem instruktora pływania Arkadiusza Jędrzejewskiego.

  Reprezentacja G2: Anna Jędrzejczak, Aleksandra Wójtowicz, Oliwia Kaniera, Karolina Jendrzejewska, Nikola Kołodziejska, Antoni Korajczyk, Albert Szulc, Jakub Gątarski, Grzegorz Smyczyński.

  Uwaga zmiana terminu

  Nastąpiła zmiana terminu zebrania i dyżuru nauczycieli z 21.05.2014 r. na 29.05.2014 r.  ZAPROSZENIE NA DZIEŃ RODZINY


  Zapraszamy rodziców i rodziny naszych uczniów na uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia Matki i Dnia Ojca, która odbędzie się 29 maja 2014 r. po zebraniu z wychowawcą i dyżurze nauczycieli.

  W programie:

 • pokaz talentów - na sali gimnastycznej - godz. 17:30
 • poczęstunek dla rodziców, rodzin, uczniów i nauczycieli - na stołówce szkolnej - około godz. 19:00 (po występach uczniów)


 • Dzień Rodziny tradycyjnie organizowany jest w naszej szkole, aby podziękować rodzicom za ich zaangażowanie i współpracę ze szkołą.

  W tym roku wyjątkowo zostanie zorganizowana także zbiórka pieniędzy "DAR SERCA" na leczenie i rehabilitację pięcioletniej Amelki (mieszkanki Gostynina), która od niedawna choruje na bardzo rzadką chorobą - leukoencefalopatię z zanikającą istotą białą mózgu (UWM).

  Serdecznie zapraszamy!


  Savoir-vivre - znam, stosuję


  W dniu 13.05.2014 na zamku gostynińskim odbył się konkurs pt. "Savoir-vivre - znam, stosuję" . Gimnazjum nr 2 w Gostyninie godnie reprezentowały: Malwina Piechocka, Weronika Łapińska i Julia Lemańska. Plakat dla naszej drużyny wykonały Julia Twierdzińska i Sara Górska. Całą imprezę opisała Barbara Michalak. Opiekunem grupy była Pani Joanna Syska.

  W pierwszym etapie uczestnicy losowali jedno z dwudziestu pytań i odpowiadali na nie. Drugie zadanie polegało na ułożeniu dwóch haseł z rozsypanki wyrazowej oraz naklejeniu ich na własnoręcznie wycięty liść. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie przedstawili scenkę, jak nie należy zachowywać się w restauracji. Zadaniem drużyn było wychwycenie gaf, jakie popełnili. Czwarte zadanie polegało na ułożeniu na stole nakrycia do kompletnego menu. W kolejnym etapie zawodnicy losowali tematy, po czym odgrywali krótką scenkę. Polecenie numer pięć polegało na zaprojektowaniu stroju dla dziewczyny i chłopca wybierających się do operetki. Ostatnim zadaniem było wręczenie opiekunom kwiatów. Jury oceniało także plakaty przygotowane wcześniej przez uczestników. Cały konkurs urozmaicały występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3.

  Po burzliwej naradzie jury ogłosiło wyniki, które przedstawiały się następująco:
  I miejsce: SP i Gimnazjum Sierakówek
  II miejsce: SP i Gimnazjum Lucień
  III miejsce Gimnazjum nr 2 Gostynin
  wyróżnienie: SP3

  Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie i w atmosferze zamku gostynińskiego mogliśmy spędzić miło czas, zmagając się z turniejowymi zadaniami. Warto brać udział w takich przedsięwzięciach, zdobywać wiedzę i doświadczenie z zakresu kindersztuby, którą należy wykorzystać w życiu codziennym.

  By obejrzeć kompletną fotorelację z konkursu zapraszamy na profil szkoły: facebook: savoir-vivre


  Uczennica klasy Ia:
  Barbara Michalak


  Konkurs "2014! Młodzi do Wolności" w Gimnazjum nr 2 w Gostyninie

  W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie przystąpiło do uczczenia Święta Wolności poprzez udział w konkursie "2014! Młodzi dla Wolności". Konkurs, którego organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne został ogłoszony z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Ogłoszony konkurs związany jest z tegorocznymi obchodami 25. rocznicy zwycięstwa "Solidarności" w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Było to przełomowe zwycięstwo i jednocześnie był to początek wielkich zmian, nie tylko w historii naszego kraju, ale także w całej Europie Środkowej i Wschodniej.

  Zgodnie z regulaminem konkursu nasz uczeń Rafał Sielaczek (klasa 1A) przygotował scenariusz lekcji historii, który odznacza się wysokim poziomem merytorycznym. Scenariusz jest bowiem wynikiem kilkumiesięcznej pracy Rafała od momentu ogłoszenia konkursu w grudniu 2013 roku. Wartości całej pracy dodaje fakt, że Rafał realizując zadanie konkursowe zgłębiał wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauki w gimnazjum. Treści, które zawarł w scenariuszu poruszane są przez nauczycieli dopiero w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny, choć uczeń sam rozpoczął nie tak dawno III etap edukacyjny - gimnazjum) a forma, której podjął się jest typowa dla zawodu nauczyciela. Myślę, że już możemy powiedzieć, że Rafał osiągnął duży sukces i pogratulować mu ogromnej pracy włożonej w realizację zadania, gdyż jest ona ponadprzeciętna - Brawo!

  Zgłoszone do konkursu prace będą oceniane w okresie całego maja. Jednym z wymogów regulaminu było zamieszczenie pracy konkursowej na podanej podczas rejestracji stronie internetowej. Zgłoszona została strona internetowa naszej szkoły dlatego poniżej prezentujemy owoc pracy Rafała Sielaczka i jeszcze raz mu gratuluję.
  Mateusz Lewandowski


  Wycieczka do Częstochowy


  Dnia 8 maja bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wraz z siostrą Elwirą, księdzem Tomkiem, panią Katarzyną Majewską i panią Aleksandrą Gontarek wyruszyli na wycieczkę do Częstochowy.

  Zbiórka wyznaczona była na godzinę 6 rano, mimo to nikt się nie spóźnił. W autobusie było bardzo wesoło, nikomu się nie nudziło, ponieważ przez całą drogę towarzyszyły nam dowcipy księdza Tomka. Po dotarciu na miejsce uczestniczyliśmy we mszy świętej w Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze, następnie zwiedzaliśmy Wieżę z której rozciągał się niesamowity widok na całą Częstochowę, Skarbiec, a na zakończenie pod przewodnictwem ks. Tomka przebyliśmy Drogę Krzyżową. Dany nam czas wolny spędziliśmy na zwiedzaniu pięknych okolic, zielonych parków, urokliwych ulic Częstochowy. Wielu z nas kupiło sobie też symboliczne pamiątki.

  Oczywiście zahaczyliśmy również o Mcdonald, a w drodze powrotnej o bar Złoty Młyn. Około godziny 20.00 zmęczeni, zadowoleni i uduchowieni dotarliśmy pod bramę naszej szkoły. Tą wycieczkę będziemy wspominać z uśmiechem na ustach jeszcze przez długi czas.
  Uczennice klasy IIIe:
  Marlena Godlewska
  Natalia Rutkowska


  Rozśpiewana duża przerwa :)


  8 maja nasza szkoła wzięła udział w II edycji ogólnopolskiej akcji "Rozśpiewana przerwa - patriotyczne śpiewanie". Akcja ma na celu m.in. pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, ukazanie roli pieśni patriotycznej w historii narodu polskiego.

  We wspólnym śpiewaniu, podczas dużej przerwy, wzięli udział również nauczyciele naszego gimnazjum, co uczniowie przyjęli z wielkim aplauzem. Ponad stuletnia "Rota" Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego zabrzmiała wręcz zawodowo.

  Akcja "Rozśpiewana przerwa" odbywa się pod patronatem honorowym Wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz oraz m. in. Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

  Bardzo dziękuję uczniom i nauczycielom za wspólną zabawę.
  Szkolny koordynator akcji - Urszula Lasota

  09-500 Gostynin
  Wojska Polskiego 23
  tel. (0-24) 235-38-16
  fax. (0-24) 235-75-01
  e-mail g2gostynin@vp.pl
  Tu możesz znaleźć wyniki egzaminów gimnazjalnych:  Pod tym adresem www.orangedlaziemi.pl możesz znaleźć informacje o projekcie realizowanym przez uczniów klasy przyrodniczej naszego gimnazjum.


  Portale edukacyjne


  Copyright: 2003 SLAW